wojewoda

Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o szacowaniu szkód we wszystkich gminach województwa

Wojewóda Warmińko – Mazurski podjął decyzję o szacowaniu szkód we wszystkich gminach województwa spowodowanych suszą. U G susza rolnicza – szacowanie szkód w wojewodztwie 24 sierpnia br..(1304428_853307)-2 Przypominamy  producentom rolnym  o pilnym  składanie wniosków do gminy o oszacowanie szkód na obowiązujących formularzach dostępnych w gminie