plakat LGD

Zaproszenie na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju „Krainy Drwęcy i Pasłęki”

Zaproszenie Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” zaprasza wszystkich mieszkańców, w szczególności: organizacje pozarządowe, sołtysów, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców i rolników na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju „Krainy Drwęcy i Pasłęki”. Konsultacje związane są z koniecznością opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020.