2015_logo_FIO_v1

Zakończenie projektu: „Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kalisty”

Grupa lokalnych działaczy z miejscowości Kalisty napisała projekt pn. „Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kalisty”, na który otrzymała dofinansowanie z programu mikrodotacji „ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO. Łączna wartość projektu

głosowanie

Absolutorium dla Wójta

W dniu wczorajszym odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Świątki, podczas której Radni Gminy Świątki udzielili absolutorium Wójtowi Sławomirowi Kowalczykowi. Przed rozpoczęciem obrad Wójt Gminy Świątki na ręce Prezesa OSP Świątki Pana Jerzego Pieczywka wręczył Puchar z okazji 70 – lecia powstania i niesienia pomocy.

images

Ogólnopolski cykl powiatowych spotkań informacyjnych organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z lokalnymi stowarzyszeniami rozpoczyna organizację ogólnopolskiego cyklu bezpłatnych, powiatowych spotkań informacyjnych adresowanych do sołtysów oraz rolników w okresie od maja do lipca. Będą one dotyczyć funduszu sołeckiego, jak i najnowszych trendów w rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa w Polsce. Serdecznie Państwa