1 015

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Skolitach – 7.11.2014 r.

„Rozbudowa i modernizacja budynku użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w Skolitach” Inwestycja realizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, planowane koszty inwestycji: 596 482,30 zł,w