prosument

Informacja o bezpłatnym szkoleniu dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych o odnawialnych źródłach energii tzw. OZE”

W dniu 10 grudnia 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie organizuje konferencję dotyczącą wdrażania przez WFOŚiGW w Olsztynie programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na

1 015

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Skolitach – 7.11.2014 r.

„Rozbudowa i modernizacja budynku użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w Skolitach” Inwestycja realizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, planowane koszty inwestycji: 596 482,30 zł,w